Program

15 czerwca 2021 r., w godz. 9:30 – 16:00 (online)

9:30-10:00otwarcie „pokoju” online, rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych
10:00-10:15otwarcie konferencji
Marek Michalewicz (ICM UW
)
wystąpienie w języku angielskim
10:15-10:45Presentation of the new platform of the Library of Science
Krzysztof Siewicz (ICM UW)
wystąpienie w języku angielskim
10:45-11:30Recent developments in the European Commission policy on Open Science
Alea López de San Román González

wystąpienie w języku angielskim
11:30-11:45przerwa
11:45-13:15panel dyskusyjny
Otwarty dostęp do publikacji jako element polityki naukowej w Polsce – stan obecny i perspektywy
Zbigniew Błocki (NCN)
Wojciech Murdzek (MEiN)
Paweł Rowiński (PAN)
Elżbieta Żądzińska (KRASP)


moderator: Jakub Szprot (ICM UW)
13:15-14:00przerwa
14:00-16:00panel dyskusyjny w języku angielskim
Open Access to scientific literature around the world – exchange of experiences
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open Access publishing
Miroslav Milinović – HRČAK – the national infrastructure for OA journals
Susan Murray (AJOL)
Ritsuko Nakajima (J-STAGE)
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program


moderator: Krzysztof Siewicz (ICM UW)
16:00zamknięcie konferencji