Prelegenci

Alea López de San Román González

Pracuje w zespole Otwartej Nauki w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji. Współtworzy i wdraża unijną politykę otwartego dostępu do badań naukowych.
Przed dołączeniem do Komisji Europejskiej, koordynowała Zespół ds. Informacji i Otwartego Dostępu w Lidze Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU). Jest absolwentką prawa, nauk politycznych i zarządzania publicznego na Universidad Carlos III. Uzyskała również magisteria ze stosunków międzynarodowych na Universidad Pontificia de Comillas oraz z europeistyki na KU Leuven. Obszary jej zainteresowań zawodowych obejmują politykę badawczą UE, prawa autorskie i otwarty dostęp.

Arianna Becerril García

Pełnoetatowa profesor na Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Członkini Krajowego Systemu Naukowców (SNI) Meksyku. Ma doktorat i magisterium z informatyki w Tecnológico de Monterrey w Meksyku, a ponadto licencjat z inżynierii komputerowej na UAEM. Jedna z założycielek sieci czasopism naukowych z Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Hiszpanii i Portugalii (Redalyc.org), gdzie jest obecnie dyrektorką wykonawczą. Dr Becerril jest założycielką i prezeską AmeliCA Conocimiento Abierto S.C. Współzałożycielka Meksykańskiej Sieci Repozytoriów Instytucjonalnych. Zasiada w komitecie sterującym InvestInOpenInfrastructure oraz w zarządzie SCOSS, a także w radzie Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Marek Michalewicz

MSc (LaTrobe), PhD (ANU), FAIP. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Profesor Wizytujący w Instytucie Zaawansowanych Nauk Obliczeniowych na Uniwersytecie Stony Brook, USA. W latach 2009-2016 pełnił funkcję CEO w A*STAR Computational Resource Centre (A*CRC) w Singapurze. Odegrał tam główną rolę w stworzeniu Narodowego Centrum Superkomputerowego. Stworzył InfiniCortex – współbieżny superkomputer na czterech kontynentach, w siedmiu krajach, za co w 2015 otrzymał pięć nagród, m.in. Złotą Nagrodę Innowacyjności Ministerstwa Handlu i Przemysłu Singapuru. W latach 1990-2000 pracował w CSIRO, największej organizacji naukowej w Australii, osiągając stanowisko Principal Research Scientist. Stworzył serię (siedmiu) konferencji Supercomputing Frontiers. Autor ponad sześćdziesiąt publikacji naukowych, brał udział w ponad 160 konferencjach naukowych. Jest twórcą patentów dotyczących nanosensorów kwantowych przyznanych w 28 krajach. W 2009 otrzymał Frost & Sullivan Award for Technology Innovation in Integrated Nano-Sensing.

Miroslav Milinović

Zastępca dyrektora ds. Infrastruktury Informatycznej i Oprogramowania Pośredniczącego w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym SRCE (Uniwersytet w Zagrzebiu). Od ponad 20 lat kieruje badaniami SRCE w obszarach oprogramowania pośredniczącego, technologii internetowych i archiwów cyfrowych. Kierował przygotowaniem HRČAK – portalu czasopism naukowych Chorwacji, Chorwackiego Archiwum internetowego (HAW) i Chorwackiej Federacji Tożsamości AAI @ EduHr. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Jego główne zainteresowania zawodowe związane są z oprogramowaniem pośredniczącym, metadanymi, technologiami internetowymi i repozytoriami cyfrowymi.

Wojciech Murdzek

Wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, działacz partii Porozumienie. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. Jako parlamentarzysta pracował nad tzw. „pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności”. 5 grudnia 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 kwietnia 2020 do 19 października 2020 pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 17 listopada 2020 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasiada w Radzie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Susan Murray

Od 14 lat kieruje African Journals OnLine (www.ajol.info), południowoafrykańską organizacją non-profit działającą na rzecz zwiększenia dostępności i jakości publikowanych w Afryce wyników badań oraz podnoszenia świadomości w tym zakresie. AJOL jest największą internetową biblioteką recenzowanych afrykańskich czasopism naukowych i zapewnia wsparcie dla poszczególnych czasopism, zasoby OA, pomoc w zakresie jakości publikacji i regionalne warsztaty dla redaktorów na całym kontynencie. Murray ma wykształcenie akademickie w dziedzinie ekonomii rozwoju i jest głęboko zaangażowana w promowanie konstruktywnej roli, jaką gospodarki wschodzące mogą odegrać przy opracowywaniu programów badawczych mających znaczenie dla jakości życia obywateli, poprzez zwiększanie znaczenia i dostępu do wyników badań Globalnego Południa. Murray jest członkinią komitetu doradczego i dyrektorką kilku regionalnych i globalnych inicjatyw naukowych, doświadczoną moderatorką warsztatów i częstą prelegentką na konferencjach.

Ritsuko Nakajima

Dyrektorka Departamentu Infrastruktury Informacyjnej w Japońskiej Agencji Nauki i Technologii (Japan Science and Technology Agency, JST), gdzie odpowiada za usługi informacyjne, a w tym za japoński agregator czasopism „J-STAGE”, agencję rejestracji DOI „Japan Link Center”, japońską bazę naukowców „researchmap”. Zajmuje się również promocją Otwartego Dostępu do publikacji i danych powstających w wyniku projektów dofinansowanych przez JST.

Abel L. Packer

Abel jest współzałożycielem działającej od 1998 r. Naukowej Biblioteki Elektronicznej Online (SciELO) – programu Państwowej Fundacji São Paulo (FAPESP) zaangażowanej w rozwój brazylijskich badań naukowych i komunikacji naukowej poprzez indeksowanie treści w otwartym dostępie i publikację wybranych, recenzowanych czasopism wysokiej jakości. Model publikowania SciELO został przyjęty przez 17 krajów współpracujących w ramach sieci SciELO. Od 2010 roku Abel jest dyrektorem SciELO. Jest również koordynatorem projektów w Fundacji Uniwersytetu Federalnego w Sao Paulo (UNIFESP) oraz byłym dyrektorem Latynoamerykańskiego i Karaibskiego Centrum Nauk o Zdrowiu Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia/Światowej Organizacji Zdrowia (BIREME/PAHO/WHO). Ma tytuł licencjata z zarządzania przedsiębiorstwem oraz tytuł magistra bibliotekoznawstwa, wsparte bogatym doświadczeniem w zakresie informatyki, bibliotekarstwa, technologii informacyjnej i zarządzania informacją.

Paweł M. Rowiński

Profesor nauk o Ziemi, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od maja 2015 r. jest Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (w 2019 r. rozpoczął druga kadencję), w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN, a wcześniej zastępcą dyrektora tego Instytutu ds. naukowych. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Jest wiceprezesem zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) oraz członkiem zarządu ALLEA, the European Federation of Academies of Sciences and Humanities. Przedmiotem jego badań są różne zagadnienia hydrodynamiki środowiskowej.

Krzysztof Siewicz

Doktor nauk prawnych, mediator i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. W ICM UW koordynuje realizowany ze środków POPC projekt „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”. Z ramienia ICM UW uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW.

Jakub Szprot

Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki, która prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające publikacje naukowe i dane badawcze (Biblioteka Nauki, Repozytorium CeON, Agregator CeON, Repozytorium Otwartych Danych), opracowuje rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie otwartej nauki oraz prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne. Od 2006 roku uczestniczy w europejskich i polskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, otwartego dostępu, otwartych danych badawczych i humanistyki cyfrowej; obecnie jest kierownikiem projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Jest współautorem szeregu raportów poświęconych otwartej nauce. Pełni funkcję Krajowego Koordynatora w DARIAH-PL. Bierze udział w pracach grupy ekspertów Komisji Europejskiej National Points of Reference on Scientific Information, jest członkiem komitetu doradczego UNESCO ds. otwartej nauki.

Elżbieta Żądzińska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz przewodnicząca Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego, odontologia. W 2014 roku Prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.