O Bibliotece Nauki

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Nowa wersja platformy została przygotowana w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł).

W ramach tego projektu pozyskaliśmy już do udostępniania ponad 300 nowych tytułów czasopism oraz kilkadziesiąt tysięcy nowych artykułów naukowych. Projekt obejmuje też przygotowanie mobilnych wersji wybranych książek naukowych. Jest to kontynuacja naszych dotychczasowych działań – obecnie udostępniamy w sposób otwarty kilkaset tysięcy artykułów naukowych z prawie 1400 czasopism. Zgromadziliśmy też prawie 600 książek naukowych, które opracowujemy i sukcesywnie udostępniamy na tej samej platformie.

Nowa odsłona Biblioteki Nauki udostępnia pełnotekstowe zasoby czasopism oraz książek wraz z interfejsem do automatycznych importów oraz wprowadzania kolejnych treści przez redakcje i wydawców. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technicznych standardów, udostępniane na naszej platformie publikacje naukowe są bardzo dobrze widoczne w popularnych wyszukiwarkach i łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zadbaliśmy o jeszcze atrakcyjniejszą formę prezentacji publikacji na platformie i dodatkowe funkcje, które proponowali wydawcy i redakcje. Każde współpracujące z nami czasopismo dysponuje w serwisie własną „wizytówką”, w której może prezentować nie tylko zawartość poszczególnych wydań, ale też informacje o punktacji, indeksacji oraz wskaźnikach, składzie redakcji czy zasadach przyjmowania i recenzji tekstów. To duża pomoc w promocji nie tylko dla autorów publikacji, ale także dla samych wydawców i redakcji.

W ramach projektu realizujemy też serię szkoleń dla wydawców i redakcji, podczas których poruszamy m.in. prawne, techniczne i organizacyjne aspekty wydawania czasopism i książek naukowych w otwartym dostępie. Upraszczamy przechodzenie na otwarte licencje, co zaleca wydawcom polskich czasopism naukowych MNiSW oraz sygnatariusze Planu S, w tym Narodowe Centrum Nauki.